Werkgroep voor bewustzijnsverruiming

Om je bewustzijn te verruimen is kennis nodig. Kennis van het Zelf. Een mooie en goede methode om hier naartoe te werken is door middel van gnostische teksten uit de Nag Hammadi Geschriftenº, zoals het Evangelie volgens Filippus en Het Evangelie van Thomas. 

Het Evangelie volgens Filippus en Het evangelie van Thomas zijn gnostische geschriften.
Gnosis ligt aan de basis van het esoterisch Christendom. Gnosis betekent kennis. Geen uiterlijke kennis, maar innerlijke kennis en wordt daarom wel `Kennis van het Hart` genoemd. Door het leven hier op aarde; in de materie, krijgt de mens vormen aangereikt waardoor hij/zij door het ervaren en het waarnemen tot bewustzijn kan komen, maar pas als de mens tot kennis van het Zelf komt, wordt hij/zij zich bewust van zijn/haar goddelijke staat en van zijn/haar plaats hier op aarde. Kom je tot kennis van het Zelf dan kom je tot kennis van het AL. In de Nag Hammadi Geschriften staat hoe een volgeling van Valentinus het eens uitdrukte:

Gnosis is

de kennis wie wij waren

en wat wij geworden zijn,                                             

waar wij waren

en waarin wij geworpen zijn,

waarheen wij ons spoeden

en waarvan wij worden verlost,                   

wat de geboorte is

en wat de wedergeboorte.  

(Valentinus, uit het jaar 100; een van de belangrijkste leraren van de gnosis.) 

Ondanks dat het teksten uit een oude tijd zijn, is het inhoudelijk nog actueel en juist voor deze tijd waarin velen zich de vragen beginnen te stellen, zoals hierboven omschreven.

Ik werk met kleine groepjes. Na een korte meditatie worden er enkele paragrafen uit het geschrift gelezen, besproken en geef ik mijn visie weer, waarbij het uitgangspunt is, om te gaan zien, hoe je kunt werken aan jezelf. 

Het zal een keer in de twee à drie weken worden gegeven op een ochtend van 10.00 / 12.30 uur. Per keer wordt een kleine vergoeding gevraagd.
Voor opgave of informatie kunt u contact met mij opnemen.

 

º) De Nag Hammadi Geschriften zijn vertaald in het Nederlands door Jacob Slavenburg en Willem Glaudemans. Het zijn overwegend gnostische teksten. Ze zijn gevonden in een kruik eind 1945 door een Arabische boer bij het plaatsje Nag Hammadi in Midden Egypte. Men vermoed dat de kruik er al vanaf de vierde eeuw lag begraven, begraven door monniken, omdat het in die periode verboden werd om verschillende ‘zogenaamde apocriefe boeken’, in huis te hebben.