Zelf geef ik onderstaande therapie niet meer, maar voor vragen rond dit thema kunt u bij mij terecht.

Wat is regressie- en reïncarnatietherapie?
Er kunnen in het dagelijks leven problemen zijn, waarvan de oorzaken in een (ver) verleden liggen.
Als ervaringen pijnlijk zijn, is de mens in staat om deze te verdringen en te vergeten. Ondanks dat, werken deze ervaringen toch door in het leven. Dit kost levensenergie waardoor mentaal, psychisch en/of fysiek blokkades kunnen ontstaan.
Regressietherapie is het teruggaan naar een situatie waarin iets niet goed is verwerkt en dit door herbeleving uitwerken.

De herinnering van de mens reikt verder dan wie of wat deze mens in dit leven kent. De mens heeft een -onsterfelijke- Ziel (hoger Zelf). Deze draagt alle ervaringen op een bepaalde manier in zich en wil en kan het nog onbewuste, bewust maken.

De Ziel kent maar één leven met daarin vele verschillende persoonlijkheden, ofwel vorige levens. Trauma´s of eigenaardigheden uit vorige levens kunnen in dit leven opnieuw worden geactiveerd, waardoor ze met het leven van nu verweven raken, wat een belangrijke en soms hinderlijke rol in het dagelijks leven kan spelen.
In een lichte trance kunnen we hiermee in contact komen en ervaringen die destijds in een ander leven (en dus een andere persoonlijkheid) niet goed zijn verwerkt, alsnog uitwerken. Dit wordt reïncarnatietherapie genoemd.

Reïncarnatie betekent wederbelichaming, namelijk van de Ziel in een menselijke vorm.
Re = weer opnieuw.
Incarnatie = in het vlees.

Wat kan dat betekenen voor het leven van nu?
Tijdens de sessie kan er op verschillende niveaus worden gewerkt:
-mentaal niveau
-astraal niveau (psychisch/emoties)
-fysiek niveau.
Als de cliënt door herbeleving zelf ervaart hoe het probleem is ontstaan en waar het vandaan komt en ziet hoe hij steeds opnieuw in hetzelfde patroon vervalt, treedt er een bewustwording op, waardoor mogelijk:
-de last van zijn schouders valt, wegens ontlading van het probleem
-hij er anders mee om leert gaan, zodat het probleem hanteerbaar wordt.

Al naar gelang welke ervaringen er tijdens de regressietherapie naar boven komen, kan er gewerkt worden in:
-het leven nu: wegens verdrongen en vergeten ervaringen, de kinderjaren inbegrepen
-in de prenatale fase: wegens gebeurtenissen die toen ingewerkt hebben op het ongeboren kind en die het dagelijks leven kunnen verstoren
-vorige levens: als er iets niet goed is verwerkt kun je er in dit leven hinder van ondervinden
-in het tussenbestaan: de periode tussen twee incarnaties.

Wat is trance?
Voor de regressie is een trance nodig.
Dit is een lichte bewustzijnsverandering die te vergelijken is met:
-de toestand die optreedt bij het lezen van een goed boek; je bent dan zo in je boek verdiept, dat je in het verhaal zit.
-het luisteren naar mooie muziek, waar je -als het ware- in opgenomen wordt.
Het is eigenlijk zodanig geconcentreerd bezig zijn, dat alles om je heen naar de achtergrond verdwijnt.
Je weet dus zelf wat er gebeurt tijdens de sessie.

Wanneer therapie?
Enkele voorbeelden waarbij regressietherapie geschikt is:
-traumatische ervaringen
-relatieproblemen
-rouwverwerking
-angsten / fobieën
-slaapstoornissen
-complexen, zoals bijvoorbeeld minderwaardigheidcomplex
-onbegrepen en ongewilde reacties die leiden tot problemen in het leven
-lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.