Hoe herken je wat uit een vorig leven komt?
Annette Voorbij-Luiten

Een herkenning hebben in een bepaalde situatie van iets waar je geen verklaring voor hebt, déjà vu’s: geuren, klanken, een persoon die je voor het eerst ontmoet en van wie je weet ‘ik ken jou’. Ze kunnen komen uit een ander leven, uit een andere tijd.
Met de Wet van Wedergeboorte zijn vooral in de afgelopen jaren steeds meer mensen min of meer vertrouwd geraakt. Maar hoe herkennen we een vorig leven? In dit artikel enkele voorbeelden.

Leren kijken
Hieronder ziet u twee foto’s van een meisje van nog geen twee jaar oud. Kijkt u eens naar foto 1 waarop te zien is dat ze een veel te groot vest aan heeft.

monnik

Haar vader had voor de grap zijn vest bij haar aangedaan. Hierop nam het meisje meteen een houding aan, ze keerde zich naar binnen. Dit is van haar gezicht af te lezen. Het donkere vest lijkt zo dan ook op een monnikspij of priestergewaad, vindt u niet? Dit donkere vest heeft kennelijk iets in haar wakker gemaakt. Je zou kunnen zeggen dat het gewaad voor dit kind een trigger is, die een herinnering oproept. Bij een religieuze gemeenschap is ze in dit leven niet geweest. Geen imitatie dus, maar puur, een reactie van binnenuit. Je kunt je dan afvragen waar deze houding, dit zich naar binnen keren, vandaan komt of uit welk eerder geleefd leven dit komt.

lekker speels

Op foto 2 ziet u hetzelfde meisje. Ze wijst met haar vingertje naar een vliegtuig dat overvliegt. Heerlijk speels heeft ze aandacht voor wat er zich afspeelt om haar heen. Op die manier staat ze in dit leven om nieuwe ervaringen op te doen en verder te groeien in Liefdeskracht.

Een ander, meer algemeen voorbeeld
Het kan gebeuren dat je in een moeilijke situatie terecht komt waarbij je meteen weet/voelt van binnenuit hoe je moet handelen om het op te lossen of om eruit te komen. Je blijkt over een vermogen te beschikken dat nieuw voor je is en wat je absoluut niet in dit leven hebt verworven.

Als je dit vermogen niet in dit leven hebt verworven, waar komt het dan vandaan?
Wel, alles wat je je bewust en je eigen hebt gemaakt in een eerder geleefd leven, heb je geïntegreerd. Dit zijn vermogens. De vermogens die latent aanwezig zijn, kunnen worden geactiveerd als we ze nodig hebben.
Herinneringen aan het vorig leven waaruit het vermogen komt, komen (meestal) niet mee. Het gaat immers om bewustwording. Om te groeien in Liefdeskracht.

Alles wat overbodig is geeft alleen maar belasting, want je kunt in een vorig leven blijven hangen. Stel dat je vindt dat je in een vorig leven een slecht persoon bent geweest. Of anders, juist een geweldig mooie persoon. Bij het ene trek je jezelf naar beneden, bij het andere vijzel je jezelf op. In beide gevallen moet je daar ook weer los van komen. Het ego heeft nu eenmaal de neiging om een vorig leven energie te geven, waardoor je wordt weggetrokken van de realiteit.

Jonge kinderen kunnen gemakkelijker bij herinneringen aan een vorig leven komen, omdat ze nog in zo’n open verbinding staan met de geestelijke wereld. Zij zitten nog niet vast in hun ego en laten deze herinneringen dan ook zo weer los. Tenzij er iets niet goed is verwerkt.

Wat nog om verwerking vraagt
Het is anders, als iets in een vorig leven niet goed is verwerkt. Ook al zijn we ons er niet van bewust, het leeft voort als een trauma in ons onderbewuste. Trauma’s zijn geladen met emoties. Als zo een trauma wordt geactiveerd in dit leven, gaat de lading ervan een rol spelen. Hier kun je zodanig hinder van ondervinden, dat het je leven beïnvloedt. Is dit dan alleen maar hinderlijk? Dat hoeft niet, want als dit gebeurt, geeft het tevens de mogelijkheid om je bewustzijn te verruimen. Wat in een eerder geleefd leven niet is doorgewerkt en begrepen, daar kan in dit leven aan gewerkt worden. Het kan daardoor alsnog verwerkt en getransformeerd worden.

 

Voorbeeld van een onverklaarbare angst
Een vrouw die graag met haar blote voeten in het natte zand langs de zee wandelde, merkte ─ toen ze stilstond om van het uitzicht te genieten ─ hoe haar voeten in het zand werden gezogen. Bij dit gevoel van wegzuigen kwam er zo’n grote angst in haar omhoog, dat ze zo snel als ze kon ervan weg stapte en doorliep. Het was voor haarzelf onduidelijk waarom ze hier zo heftig op reageerde. Natuurlijk besefte ze dat je moest uitkijken voor drijfzand, maar dit stelde toch niets voor!
Ze begreep deze ─ voor haar onverklaarbare ─ angst pas, toen ze spontaan in regressie ging. Hierbij zag ze een man in een moeras wegzakken. Ze wist meteen dat zij deze man was geweest in een ander geleefd leven, die toen op die manier was omgekomen. Deze spontane regressie brak ze af, omdat er een grote angst omhoog kwam. Later heeft deze vrouw, onder begeleiding van een regressie- en reïncarnatietherapeut, dit leven doorgewerkt om er de lading vanaf te halen. Deze angst was daarna verdwenen.

Let vooral eens op diep gewortelde patronen waar je maar moeilijk los van komt ondanks het harde werken aan jezelf. Ze kunnen uit vorige levens komen.
Patronen wil hier zeggen dat je telkens hetzelfde gedrag vertoont in situaties die dit gedrag oproepen.
Voorbeelden:
- Het (willen) wegkruipen zodra de aandacht op je wordt gevestigd.
- Boos worden zodra je denkt dat iemand maar even naar je wijst.
- Met een grote boog om mensen in uniform heen lopen.
- Zelf datgene afkappen waar je heel enthousiast aan begonnen bent.

Wat levert het op als je zo leert kijken?
Vorige levens worden meer concreet. Het maakt duidelijk dat er iets diepers achter het uiterlijke, het zichtbare ligt. De volgende stap kan dan zijn, dat je ervoor kiest om je eigen innerlijke wereld te gaan verkennen. Door het verkennen van je innerlijke wereld ga je jezelf beter begrijpen. Je leert zien waar je gebreken liggen en je vermogens. Met je gebreken kun je aan het werk gaan om ze om te zetten of waar nodig te accepteren. Je vermogens kun je gaan gebruiken.
Door dit alles word je een mens dat bewuster in het leven gaat staan. Dit betekent:
- Inzicht in kosmische wetten. Dit brengt een diep gevoel van rechtvaardigheid in je teweeg, omdat je gaat beseffen dat niets zomaar gebeurt.
- Meer inzicht betekent een heldere blik op je leven en dat van anderen.
- Een heldere blik op het leven werkt verruimend.
- Hierdoor kun je je vrijer gaan bewegen.
- Je gaat steeds meer je verantwoordelijkheid dragen voor je eigen leven.

In het boek ‘Een verhandeling over Witte Magie’ van Alice Bailey staat het volgende:
Alle zielen incarneren en reïncarneren volgens de Wet van Wedergeboorte. Elk leven is derhalve niet slechts een samenvatting van levenservaringen, doch een op zich nemen van oude verplichtingen, een terugvinden van oude verhoudingen, een gelegenheid om oude schulden te vereffenen, een kans iets te herstellen en vorderingen te maken, een ontwaken van diep-verborgen hoedanigheden, de herkenning van vroegere vrienden en vijanden, de oplossing van ergernis wekkende onrechtvaardigheden en de verklaring van datgene wat de mens bepaalt en wat hem maakt hetgeen hij is. Van dien aard is de wet welke nu om erkenning roept.